Projekty

Realizujemy ambitne projekty R&D z obszaru informatyki, elektroniki i mechatroniki.

Aktualności

Aktywnie promujemy nasze produkty w kraju i za granicą.

O nas

Comp Centrum Innowacji

COMP Centrum Innowacji jest częścią grupy kapitałowej COMP, pioniera w zakresie bezpieczeństwa IT na polskim rynku oraz jednym z największych dostawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych. Grupa kapitałowa COMP jest również liderem w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki, w tym rozwiązań fiskalnych oferowanych pod markami Novitus i ELZAB.
COMP Centrum Innowacji powstało w celu zarządzania innowacyjnymi projektami prowadzonymi w ramach grupy kapitałowej COMP. COMP Centrum Innowacji zajmuje się zarządzaniem zasobami, zarówno know-how, jak i zasobami produkcyjnymi oraz organizacyjnymi oferowanymi przez grupę COMP. Spółka prowadzi działalność w zakresie wieloetapowej analizy rynku, badań i rozwoju oraz wdrożeń rynkowych dla tworzonych produktów.

Kompetencje i obszary działalności

Stawiamy na rozwój projektów w następujących obszarach:

design

Rynek transportu kolejowego

design

Rynek urządzeń biletowych

design

Rynek usług fiskalnych

design

Rynek przesyłek pocztowych

design

Rynek urządzeń audiofilskich

design

Rynek telekomunikacji

Kontakt

Comp Centrum Innowacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa

tel.: +48 22 849 00 73
mail: info@comp-ci.pl

NIP: 522-299-34-29 REGON: 145923703 KRS: 0000405829
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 117 942 000,00 PLN

Administratorem danych jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi niniejszego zapytania. Informujemy, że bez Państwa zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.) oraz że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia niniejszego zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi.