Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

Przesyłając informację za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronie https://comp-ci.pl, dobrowolnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych formularzach. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie https://comp-ci.pl jest Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: info@comp-ci.pl lub pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym.

Dane osobowe podawane przez Państwa za pośrednictwem formularzy przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do obsługi przesyłanych informacji i udzielenia na nie odpowiedzi.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Bez Państwa zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9) RODO. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi przesłanych informacji i udzielenia na nie odpowiedzi.

Przysługuje Państwu prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody,
  3. do przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

 

Właścicielem i zarazem operatorem niniejszej witryny internetowej www.comp-ci.pl („Witryna”) jest Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o..

Bezpieczeństwo

Zadaniem naszej firmy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej Witryny. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat użytkownika naszej Witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Jego życzeniem.

Jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy?

Wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem, głównie poprzez formularze kontaktu umieszczone na stronie. Formularze dają możliwość bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Państwem poprzez łącza internetowe, co w dużej mierze skraca czas naszej reakcji na sygnały z Państwa strony. Zebrane dane wykorzystywane są jedynie do indywidualnych kontaktów z osobą udostępniającą „Kontakt” do siebie.

Linki do innych witryn

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie serwis www.comp-ci.pl oraz oferowanych przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. produktów. Na Witrynie znajdują się przekierowania do innych serwisów internetowych, za które Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, dlatego też, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z tych serwisów.

Warunki korzystania z Witryny

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. W żadnym wypadku Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., spółki powiązane z Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. ani też partnerzy, agenci lub pracownicy Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. lub spółek powiązanych z Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.