Powołanie Prezesa Comp Centrum Innowacji

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 czerwca 2016 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. Pan Jacek Rodak.

Jacek Rodak wcześniej od 2001 roku pełnił rolę Prezesa Zarządu, a do maja 2016 r.  – Dyrektora Krajowego koncernu Dräger w Polsce, kierując w roli Prezesa Zarządu spółkami:
Dräger Polska sp. z o.o. oraz Dräger Safety Polska sp. z o.o.