Zwiększenie kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został zwiększony z kwoty 111 426 000, 00 PLN do 117 942 000, 00 PLN.