Nabycie udziałów firmy Micra Metripond KFT

W dniu 1 września 2015 r. firma Comp Centrum Innowacji zawarła umowę z Zakładami Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.. Przedmiotem umowy jest nabycie udziałów spółki Micra Metripond KFT z siedzibą na Węgrzech przez Comp Centrum Innowacji. Zakupione udziały stanowią 92,17% kapitału zakładowego firmy Micra Metripond.